09-05-13

Vergeten , hoe kan dit ?

300px-Chasseur_a_pied.jpg


Niet belangrijk genoeg geweest ?

Alhoewel dit regiment een zeer belangrijk schakel was in het verdedigen van het land. Stonden veel opgesteld op viriele plaatsen om de doortocht van de vijand zoveel mogelijk te vertragen !
Geen enkel beweging gezien om zelfs maar één bloemtuil neer te leggen aan het monument van deze helden .

podcast
monument
Chasseurs a pied / Jagers-te-voet

klik voor grotere


Geen mensch kan die plaats gaan betreuren
Geen hand zaait daar bloempjes in 't rond
Niet een schat of 'n pracht van kleuren versierd daar dien killen grond
Geen ruiker wordt hen uitgekozen op naamdag of sterfdag vol pracht
Geenen krans van tedere rozen wordt hun daar o nooit eens gebracht
Gij stierf moedig gij heldenscharen op u denken velen nog niet

 
bron :
bron : oorlogsliedjesklaroenblazer
klik op klaroenblazer


09-11-12

11 november

Zondag a.s. zal er een korte plechtigheid zijn aan het gedenksteen van  "Les Frantenelle des  3' , 6' , 9' et 12' des Chasseur a Pied " , gesneuveld  op het ereveld , voor haar landgenoten , zodus , U en ikzelf en voor onze families en vrienden . Bij het voorbijkomen aan het monument even er een moment aan denken , en denken , als die mannen er niet was geweest , wat zou er met mijn vader , grootvader gebeurd geweest zijn , had ik hier nu gelopen en genieten van deze wereld ?

 

een relaas uit de boeken met daaronder vertaling met Google Translate

Le 26 mai, au début de l'après-midi, les troupes allemandes franchissent le pont de Balgerhoek et enfoncent les positions de la 5ème Compagnie du 7ème Régiment de Chasseurs à Pied, qui était en première ligne. L'ennemi est arrêté par les 1ère et 2ème Compagnies, situées en 2ème ligne.

Malgré la résistance de la deuxième ligne, des infiltrations de troupes allemandes ont lieu entre les différentes positions du régiment. En fin de soirée, la plupart des compagnies ont été mises hors combat. Le 7ème Régiment de Chasseurs à Pied n'existe plus en tant qu'unité combattante.

Des débris du régiment assurent la défense de Kleit, au Sud de Maldegem mais ils sont capturés le 27 mai au matin. La plupart des hommes du régiment ayant réussi à échapper à ces événements seront fait prisonnier lors de la capitulation, le 28 mai 1940.

vertaling

 

Op 26 mei, aan het begin van de middag, vielen Duitse troepen de brug over en zinken Balgerhoek posities van de 5e Compagnie van het 7de Regiment van de Lichte Infanterie, die in de frontlinie. De vijand wordt gestopt door de 1e en 2e Bedrijven, gelegen op de tweede rij.

Ondanks de weerstand van de tweede lijn, het binnendringen van Duitse troepen tussen de verschillende posities van het regiment. Door 's avonds laat, hebben de meeste bedrijven geweest van de strijd. 7de Regiment van de Lichte Infanterie bestaat niet meer als een gevechtseenheid.

Puin regiment zorgen voor de verdediging van Kleit, ten zuiden van Maldegem, maar ze worden gevangen genomen 27 mei in de ochtend. De meeste van de mannen van het regiment die ontsnapt deze evenementen worden vastgelegd op de overgave, 28 mei 1940.

981606070.JPG

 

60084012.JPG