12-03-14

Aimé De Rycke

in memorandum


klik op afbeelding

30-04-13

den beuk erin

 BOMEN VERWIJDEREN FIJN STOF UIT DE LUCHT

 

Alle planten en vegetaties verwijderen fijn stof en gasvormige verontreiniging uit de lucht. Sommige plantensoorten en typen vegetaties doen dit beter dan andere. Het maakt niet uit waar de plant groeit. Bomen hebben veel blad en zijn een sta-in-de-weg voor de wind. Hierdoor zijn bomen het meest effectief om verontreiniging uit de lucht te filteren en luchtconcentraties te beïnvloeden. In algemene zin neemt de effectiviteit af van bomen, via heesters en kruidachtigen, naar gras. Het mag duidelijk zijn dat groenblijvende soorten gedurende het jaar meer verontreiniging verwijderen dan niet groenblijvende. De manier van verwijdering verschilt voor de verschillende componenten. Zo wordt stikstofdioxide via de huidmondjes door bladeren opgenomen en in het blad verwerkt. Fijn stof echter wordt niet door bladeren opgenomen maar wordt op het oppervlak ervan vastgelegd. Het waait als het ware op het blad. Niet alleen bladeren maar ook stammen, takken en twijgen nemen deel aan het wegvangen van fijn stof. Een onregelmatige opbouw zorgt voor meer turbulentie in de lucht en voor meer contactmomenten van deze lucht met de boom of vegetatie. Een warrige takstructuur werkt hierbij positief. Ook vegetatie-eigenschappen zoals de ruwheid van het oppervlak zijn essentieel. Een deel van het stof komt niet meer los, een ander deel van het stof kan middels regen en wind weer loskomen. Bij afspoeling komt fijn stof niet terug in de lucht maar in de bodem. De mate van afspoeling varieert hierbij per soort. Eenmaal op de grond kan het fijn stof met het water weggespoeld worden in het riool of zich hechten aan de bodem waar het voor langere tijd wordt opgeslagen. Sommige verbindingen die aan de stofdeeltjes vastzitten, kunnen in de bodem onschadelijk worden gemaakt.

Naaldbomen zijn het meest geschikt om fijn stof te verwijderen. Loofbomen met een wat complexere takstructuur en met ruwe en behaarde bladeren vangen ook goed fijn stof af, zij het minder dan naaldbomen. In tegenstelling hiermee zijn loofbomen met platte en brede bladeren het best geschikt om gasvormige verontreiniging op te nemen. Het verschil in functionaliteit tussen naalden loofbomen is voor gasvormige verontreiniging minder groot dan voor fijn stof. Dit opent de mogelijkheid om de aanplant van bomen in de stad vooral te richten op fijn stof. Het positieve effect op stikstofdioxide lift dan als het ware mee. Voor meer gedetailleerde informatie over de effectiviteit waarmee houtige gewassen verschillende vormen van luchtverontreiniging verwijderen, wordt naar elders verwezen [3,4],

In absolute zin geldt dat bomen meer verontreiniging uit de lucht verwijderen naarmate het aanbod (de concentratie) groter is. Aanplant van bomen dichtbij de bron van verontreiniging waar de concentraties het hoogst zijn, is dan ook effectiever

dan aanplant op grotere afstand. Dit pleit er vooral voor om goed na te denken over de mogelijkheden om het bestand aan laanbomen gericht uit te breiden vooral langs drukke straten en pleinen.

 

 

volledig verslag leest men hier

 


klik op beuk

12-04-13

Het werd zwart

Rond 13h00 was het zo in de jagers-te-voetlaan ,

donkere_wolken_jtv.JPG

donkere_wolken_jtv (3).JPG

donkere_wolken_jtv (2).JPG

donker hé

 

Verraden en vernederd voelde ik me
 
De wolken waren weer donker
 
En helemaal niet blauw

08-10-12

stuntvliegen in de JTV

en dan opeens .........

om dan onmiddelijk terug te verdwijnen

airshow (3).JPG

09:17 Gepost door jean d in hemel, Ontspanning, Reizen, Sport | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-06-12

donderwolken

IMG_0001.JPG

Donkere wolken over JTV

IMG_0008.JPG

gelukkig niet actief

IMG_0011.JPG

als men de beelden op tv ziet , mogen wij ons de gelukkigen rekenen !

klik hier

 

Output.pdf

 

 

20:10 Gepost door jean d in Blog, hemel, meteo, Ontspanning, Wetenschap | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |